Patenis

1.3-диметил-1-бутенеби 2.3-дметил-2-бутенди үзгүлтүксүз өндүрүү

2. n-бутил гидроксицетинин каталитикалык синтези

3. Карбоксиметил гидроксилкил гуаргум порошогун бир этап менен эфирификациялоо жолу менен даярдоо

4. Камфенаны альфа-пинеден даярдоо

5. Төмөнкү илешкектик катиондук гуар порошогун даярдоо

6. Камфени альфа-пинеден даярдоо

7. Метилметакрилат жана метанол аралашмасынан метанолду алуу жолу

8. Бутадиенди циклдештирүү жолу менен 1. 5-циклооктадиенди даярдоо

9. Глицидилди даярдоо ыкмасы

10. 3-циклохексен-1-карбоксил кислотасын 2-этегексиистин бутадиен жана 2-этегексил акрилаты менен даярдоо ыкмасы